Tra cứu lương trợ lý luật sư

Biểu đồ lương trợ lý luật sư

6,900,000 vnđ

( Sáu triệu Chín trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý luật sư là: 6,900,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý luật sư