Tra cứu lương trợ lý kinh doanh

Biểu đồ lương trợ lý kinh doanh

8,213,068 vnđ

( Tám triệu Hai trăm Mười ba ngàn Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý kinh doanh là: 8,213,068 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý kinh doanh