Tra cứu lương trợ lý giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý giám đốc

11,971,804 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Bảy mươi Một ngàn Tám trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý giám đốc là: 11,971,804 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý giám đốc