Tra cứu lương trợ lý giám đốc

Biểu đồ lương trợ lý giám đốc

12,261,235 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Sáu mươi Một ngàn Hai trăm Ba mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý giám đốc là: 12,261,235 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý giám đốc