Tra cứu lương trợ lý dự án

Biểu đồ lương trợ lý dự án

9,522,727 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Hai mươi Hai ngàn Bảy trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý dự án là: 9,522,727 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý dự án