Tra cứu lương trợ lý dự án

Biểu đồ lương trợ lý dự án

9,906,250 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Sáu ngàn Hai trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý dự án là: 9,906,250 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý dự án