Tra cứu lương trợ lý cửa hàng

Biểu đồ lương trợ lý cửa hàng

7,041,666 vnđ

( Bảy triệu Bốn mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý cửa hàng là: 7,041,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý cửa hàng