Tra cứu lương trợ lý cửa hàng

Biểu đồ lương trợ lý cửa hàng

7,029,411 vnđ

( Bảy triệu Hai mươi Chín ngàn Bốn trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ lý cửa hàng là: 7,029,411 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ lý cửa hàng