Tra cứu lương trợ giảng

Biểu đồ lương trợ giảng

8,771,428 vnđ

( Tám triệu Bảy trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trợ giảng là: 8,771,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển trợ giảng