Tra cứu lương trình dược viên

Biểu đồ lương trình dược viên

14,236,725 vnđ

( Mười bốn triệu Hai trăm Ba mươi Sáu ngàn Bảy trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trình dược viên là: 14,236,725 VNĐ

Danh sách tin tuyển trình dược viên

TNHH INDICO

Trình Dược Viên

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình dược viên OTC - TPHCM

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên OTC - TP HCM

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên - TPHCM

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên TPHCM

7 triệu - 10 triệu