Tra cứu lương trình dược viên

Biểu đồ lương trình dược viên

13,748,366 vnđ

( Mười ba triệu Bảy trăm Bốn mươi Tám ngàn Ba trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của trình dược viên là: 13,748,366 VNĐ

Danh sách tin tuyển trình dược viên

TNHH INDICO

Trình Dược Viên

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình dược viên OTC - TPHCM

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên OTC - TP HCM

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên - TPHCM

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên

7 triệu - 10 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPPERSHIP VIỆT NAM

Trình Dược Viên TPHCM

7 triệu - 10 triệu