Tra cứu lương tổng đài viên

Biểu đồ lương tổng đài viên

9,628,205 vnđ

( Chín triệu Sáu trăm Hai mươi Tám ngàn Hai trăm Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổng đài viên là: 9,628,205 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổng đài viên