Tra cứu lương tổ trưởng sản xuất

Biểu đồ lương tổ trưởng sản xuất

14,800,000 vnđ

( Mười bốn triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổ trưởng sản xuất là: 14,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổ trưởng sản xuất