Tra cứu lương tổ trưởng chuyền may

Biểu đồ lương tổ trưởng chuyền may

8,800,000 vnđ

( Tám triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tổ trưởng chuyền may là: 8,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển tổ trưởng chuyền may