Tra cứu lương tiếng nhật n1

Biểu đồ lương tiếng nhật n1

15,000,000 vnđ

( Mười năm triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tiếng nhật n1 là: 15,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển tiếng nhật n1