Tra cứu lương thư ký

Biểu đồ lương thư ký

8,443,181 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm Bốn mươi Ba ngàn Một trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thư ký là: 8,443,181 VNĐ

Danh sách tin tuyển thư ký

Công Ty TNHH Truong Dinh Holding (TDH)

Thư ký dự án

Thỏa thuận

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN SAIGONGOLDLAND

Tuyển thư ký nhân sự

5 triệu - 7 triệu

Công Ty TNHH SX & KD NGUYỆT HƯNG

Nhân Viên Thư ký văn phòng

5 triệu - 7 triệu

Công Ty Sản Xuất Và Kinh Doanh Quốc Đạt

Thư Ký Văn Phòng

5 triệu - 7 triệu

Công Ty TNHH SX NHẬT LÂM

Nhân Viên Thư Ký Văn Phòng

5 triệu - 7 triệu

Công Ty Sản Xuất Và Kinh Doanh Quốc Đạt

Thư Ký Lễ Tân

5 triệu - 7 triệu

Công Ty Sản Xuất Và Kinh Doanh Quốc Đạt

NHÂN VIÊN THƯ kÝ NHÂN SỰ

5 triệu - 7 triệu