Tra cứu lương thông dịch viên tiếng nhật

Biểu đồ lương thông dịch viên tiếng nhật

16,200,000 vnđ

( Mười sáu triệu Hai trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên tiếng nhật là: 16,200,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên tiếng nhật