Tra cứu lương thông dịch viên tiếng hàn

Biểu đồ lương thông dịch viên tiếng hàn

11,200,000 vnđ

( Mười một triệu Hai trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thông dịch viên tiếng hàn là: 11,200,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thông dịch viên tiếng hàn