Tra cứu lương thợ sửa chữa

Biểu đồ lương thợ sửa chữa

12,288,461 vnđ

( Mười hai triệu Hai trăm Tám mươi Tám ngàn Bốn trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sửa chữa là: 12,288,461 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sửa chữa