Tra cứu lương thợ sửa chữa

Biểu đồ lương thợ sửa chữa

8,300,000 vnđ

( Tám triệu Ba trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sửa chữa là: 8,300,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sửa chữa