Tra cứu lương thợ sơn ô tô

Danh sách tin tuyển thợ sơn ô tô

công ty TNHH mtv cung ứng lao động tâm đức

Thợ Lắp Ráp Ô Tô, Sơn Ô Tô

5 triệu - 7 triệu

công ty TNHH ô tô việt phúc

Thợ Sơn Ô Tô

7 triệu - 10 triệu

công ty CP kỹ thuật và ô tô trường long - chi nhánh miền trung

Thợ Sơn Ô Tô - Cn Đà Nẵng

5 triệu - 7 triệu

gara ô tô vàng

Thợ Sơn Ô Tô

7 triệu - 10 triệu