Tra cứu lương thợ sơn

Biểu đồ lương thợ sơn

11,979,166 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Bảy mươi Chín ngàn Một trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sơn là: 11,979,166 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sơn