Tra cứu lương thợ sắt

Biểu đồ lương thợ sắt

9,071,428 vnđ

( Chín triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sắt là: 9,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sắt