Tra cứu lương thợ sắt

Biểu đồ lương thợ sắt

8,500,000 vnđ

( Tám triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ sắt là: 8,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ sắt