Tra cứu lương thợ quảng cáo

Biểu đồ lương thợ quảng cáo

12,652,173 vnđ

( Mười hai triệu Sáu trăm Năm mươi Hai ngàn Một trăm Bảy mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ quảng cáo là: 12,652,173 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ quảng cáo