Tra cứu lương thợ quảng cáo

Biểu đồ lương thợ quảng cáo

21,562,500 vnđ

( Hai mươi Một triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ quảng cáo là: 21,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ quảng cáo