Tra cứu lương thợ phay

Biểu đồ lương thợ phay

10,083,333 vnđ

( Mười triệu Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ phay là: 10,083,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ phay

công ty TNHH công nghệ trương

Thợ Tiện, Phay, Hàn.

5 triệu - 7 triệu

công ty TNHH thép vas an hưng tường

Thợ Tiện - Phay - Bào.

10 triệu - 15 triệu

công ty TNHH thương mại cơ khí ngọc lan

Thợ Cơ Khí (Tiện, Phay)

7 triệu - 10 triệu

công ty TNHH kỹ thuật ô tô trường thịnh

Thợ Cơ Khí Tiện,phay,bào,hàn

7 triệu - 10 triệu

công ty TNHH thép vas an hưng tường

Thợ Tiện - Phay - Bào

10 triệu - 15 triệu

công ty TNHH cơ khí ngọc phú

Thợ Tiện - Thợ Phay.

7 triệu - 10 triệu