Tra cứu lương thợ may

Biểu đồ lương thợ may

10,993,243 vnđ

( Mười triệu Chín trăm Chín mươi Ba ngàn Hai trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ may là: 10,993,243 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ may