Tra cứu lương thợ may

Biểu đồ lương thợ may

11,960,000 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Sáu mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ may là: 11,960,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ may