Tra cứu lương thợ làm bánh

Biểu đồ lương thợ làm bánh

7,000,000 vnđ

( Bảy triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ làm bánh là: 7,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ làm bánh