Tra cứu lương thợ làm bánh

Biểu đồ lương thợ làm bánh

6,466,666 vnđ

( Sáu triệu Bốn trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ làm bánh là: 6,466,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ làm bánh