Tra cứu lương thợ in offset

Danh sách tin tuyển thợ in offset

công ty CP sx và bao bì ánh dương

Thợ In Offset 4 Màu

15 triệu - 20 triệu

cty TNHH sx tm dv in an song khanh

Thợ Phụ In Offset

7 triệu - 10 triệu