Tra cứu lương thợ hàn

Biểu đồ lương thợ hàn

10,780,000 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Tám mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ hàn là: 10,780,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ hàn