Tra cứu lương thợ đứng máy

Biểu đồ lương thợ đứng máy

17,000,000 vnđ

( Mười bảy triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thợ đứng máy là: 17,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển thợ đứng máy