Tra cứu lương thiết kế 3d

Biểu đồ lương thiết kế 3d

14,747,826 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy trăm Bốn mươi Bảy ngàn Tám trăm Hai mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của thiết kế 3d là: 14,747,826 VNĐ

Danh sách tin tuyển thiết kế 3d