Tra cứu lương telesale

Biểu đồ lương telesale

10,812,631 vnđ

( Mười triệu Tám trăm Mười hai ngàn Sáu trăm Ba mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của telesale là: 10,812,631 VNĐ

Danh sách tin tuyển telesale

Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông

Nhân viên telesales

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Bambi

Nhân viên Telesales

3 triệu - 5 triệu

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn TTFC

TUYỂN DỤNG TELESALES - HOT JOB

15 triệu - 20 triệu

Công ty TNHH CODI 2

Nhân viên telesales full time

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN ĐÀ GROUP

Nhân viên telesale

5 triệu - 7 triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển KTR Việt Nam

Nhân viên Telesales

7 triệu - 10 triệu

Công ty cổ phần Solife Việt Nam

Telesales

7 triệu - 10 triệu

HRBP POWER

nhân viên telesale

7 triệu - 10 triệu