Tra cứu mức lương Tại Yên Bái

Biểu đồ so sánh lương Tại Yên Bái

13,791,666 vnđ

( Mười ba triệu Bảy trăm Chín mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Yên Bái là: 13,791,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Yên Bái