Tra cứu lương tài xế

Biểu đồ lương tài xế

8,935,483 vnđ

( Tám triệu Chín trăm Ba mươi Năm ngàn Bốn trăm Tám mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tài xế là: 8,935,483 VNĐ

Danh sách tin tuyển tài xế