Tra cứu lương tài xế

Biểu đồ lương tài xế

9,248,837 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Bốn mươi Tám ngàn Tám trăm Ba mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của tài xế là: 9,248,837 VNĐ

Danh sách tin tuyển tài xế