Tra cứu mức lương Tại Tiền Giang

Biểu đồ so sánh lương Tại Tiền Giang

11,557,142 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Tiền Giang là: 11,557,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Tiền Giang

CÔNG TY TNHH JIA HSIN CAI LẬY

Phó Khối Điều Phối

15 triệu - 20 triệu

CTY TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY TNHH JIA HSIN CAI LẬY

Nhân Viên Y Tế

5 triệu - 7 triệu

CÔNG TY TNHH JIA HSIN CAI LẬY

Nhân Viên Cơ Điện

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY TNHH JIA HSIN CAI LẬY

Trợ Lý Phiên Dịch

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY TNHH JIA HSIN CAI LẬY

Trưởng Phòng Nhân Sự

15 triệu - 20 triệu