Tra cứu mức lương Tại Thừa Thiên Huế

Biểu đồ so sánh lương Tại Thừa Thiên Huế

7,750,000 vnđ

( Bảy triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Thừa Thiên Huế là: 7,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Thừa Thiên Huế