Tra cứu mức lương Tại Thái Nguyên

Biểu đồ so sánh lương Tại Thái Nguyên

11,653,225 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm Năm mươi Ba ngàn Hai trăm Hai mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Thái Nguyên là: 11,653,225 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Thái Nguyên