Tra cứu mức lương Tại Sóc Trăng

Biểu đồ so sánh lương Tại Sóc Trăng

11,218,750 vnđ

( Mười một triệu Hai trăm Mười tám ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Sóc Trăng là: 11,218,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Sóc Trăng