Tra cứu mức lương Tại Phú Thọ

Biểu đồ so sánh lương Tại Phú Thọ

10,108,333 vnđ

( Mười triệu Một trăm Tám ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Phú Thọ là: 10,108,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Phú Thọ