Tra cứu mức lương Tại Ninh Bình

Biểu đồ so sánh lương Tại Ninh Bình

13,732,142 vnđ

( Mười ba triệu Bảy trăm Ba mươi Hai ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Ninh Bình là: 13,732,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Ninh Bình