Tra cứu mức lương Tại Lào Cai

Biểu đồ so sánh lương Tại Lào Cai

13,571,428 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Lào Cai là: 13,571,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Lào Cai