Tra cứu mức lương Tại Lai Châu

Biểu đồ so sánh lương Tại Lai Châu

10,133,333 vnđ

( Mười triệu Một trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Lai Châu là: 10,133,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Lai Châu