Tra cứu mức lương Tại Kon Tum

Biểu đồ so sánh lương Tại Kon Tum

10,428,571 vnđ

( Mười triệu Bốn trăm Hai mươi Tám ngàn Năm trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Kon Tum là: 10,428,571 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Kon Tum