Tra cứu mức lương Tại Kiên Giang

Biểu đồ so sánh lương Tại Kiên Giang

9,109,523 vnđ

( Chín triệu Một trăm Chín ngàn Năm trăm Hai mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Kiên Giang là: 9,109,523 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Kiên Giang