Tra cứu mức lương Tại Hưng Yên

Biểu đồ so sánh lương Tại Hưng Yên

9,546,130 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Bốn mươi Sáu ngàn Một trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Hưng Yên là: 9,546,130 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Hưng Yên