Tra cứu mức lương Tại Hồ Chí Minh

Biểu đồ so sánh lương Tại Hồ Chí Minh

10,354,166 vnđ

( Mười triệu Ba trăm Năm mươi Bốn ngàn Một trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Hồ Chí Minh là: 10,354,166 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC

KẾ TOÁN

10 triệu - 15 triệu

Công Ty Cổ phần CabX

Thiết kế đồ họa

10 triệu - 15 triệu

Công Ty Cổ phần CabX

Chuyên viên Marketing

10 triệu - 15 triệu

Công Ty Cổ phần CabX

Trợ lí giám đốc

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BEE MODULA

Kỹ sư xây dựng

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY TNHH MTV SX & TM MINH GIANG

Nhân viên bán hàng

7 triệu - 10 triệu