Tra cứu mức lương Tại Hải Phòng

Biểu đồ so sánh lương Tại Hải Phòng

12,067,891 vnđ

( Mười hai triệu Sáu mươi Bảy ngàn Tám trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Hải Phòng là: 12,067,891 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Hải Phòng

Control Union Việt Nam

Administration Assistant

Thỏa thuận

Cty cổ phần TC Advisors

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

10 triệu - 15 triệu

Công ty cổ phần Thế Giới vật Tư

nhân viên kinh doanh

10 triệu - 15 triệu

Mrs An

Chuyên Viên Tư Vấn

7 triệu - 10 triệu

Mrs An

Quản Lý Tiềm Năng

15 triệu - 20 triệu