Tra cứu mức lương Tại Điện Biên

Biểu đồ so sánh lương Tại Điện Biên

6,375,000 vnđ

( Sáu triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Điện Biên là: 6,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Điện Biên