Tra cứu mức lương Tại Bạc Liêu

Biểu đồ so sánh lương Tại Bạc Liêu

11,462,962 vnđ

( Mười một triệu Bốn trăm Sáu mươi Hai ngàn Chín trăm Sáu mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Bạc Liêu là: 11,462,962 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Bạc Liêu