Tra cứu mức lương Tại Bắc Kạn

Biểu đồ so sánh lương Tại Bắc Kạn

10,750,000 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Bắc Kạn là: 10,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Bắc Kạn