Tra cứu mức lương Tại Bà Rịa Vũng Tàu

Biểu đồ so sánh lương Tại Bà Rịa Vũng Tàu

7,833,333 vnđ

( Bảy triệu Tám trăm Ba mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Tại Bà Rịa Vũng Tàu là: 7,833,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển Tại Bà Rịa Vũng Tàu