Tra cứu lương software tester

Biểu đồ lương software tester

5,500,000 vnđ

( Năm triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của software tester là: 5,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển software tester

axlehire

Chuyên Viên Qa - Software Tester

7 triệu - 10 triệu

elca information technology (vietnam) limited

Software Tester

Thỏa thuận

công ty cổ phần ai&t

Junior Software Tester

Thỏa thuận

công ty cổ phần dream viet education

Software Tester

10 triệu - 15 triệu

vcc exchange

Software Quality Assurance / Tester

15 triệu - 20 triệu

công ty TNHH okiela việt nam

Software Tester

Thỏa thuận