Tra cứu lương sales

Biểu đồ lương sales

11,821,612 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Hai mươi Một ngàn Sáu trăm Mười hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của sales là: 11,821,612 VNĐ

Danh sách tin tuyển sales

Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông

Nhân viên telesales

7 triệu - 10 triệu

Tiên Phong

NHÂN VIÊN SALES

5 triệu - 7 triệu

Công ty TNHH Bambi

Nhân viên Telesales

3 triệu - 5 triệu

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn TTFC

TUYỂN DỤNG TELESALES - HOT JOB

15 triệu - 20 triệu

Công ty TNHH CODI 2

Nhân viên telesales full time

10 triệu - 15 triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển KTR Việt Nam

Nhân viên Telesales

7 triệu - 10 triệu

Công ty cổ phần Solife Việt Nam

Telesales

7 triệu - 10 triệu