Tra cứu lương quản lý nhân sự

Biểu đồ lương quản lý nhân sự

15,026,315 vnđ

( Mười năm triệu Hai mươi Sáu ngàn Ba trăm Mười năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của quản lý nhân sự là: 15,026,315 VNĐ

Danh sách tin tuyển quản lý nhân sự