Tra cứu lương qa

Biểu đồ lương qa

10,635,555 vnđ

( Mười triệu Sáu trăm Ba mươi Năm ngàn Năm trăm Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của qa là: 10,635,555 VNĐ

Danh sách tin tuyển qa

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Nhân viên QA Văn Phòng

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Tuyển Nhân viên QA Văn Phòng

7 triệu - 10 triệu

Công Ty cổ phần Nam Dược

Nhân viên Qa Qc

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Đông

Nhân viên QA Văn Phòng

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Phúc

Nhân viên QA Văn Phòng

7 triệu - 10 triệu

Công Ty TM&DV Dinh Dưỡng Thanh Hoa

Nhân viên QA văn phòng

5 triệu - 7 triệu